Gorra Live #38 เอาภาพในกระกาษมาวาดลงคอม

โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563, 14:21 อ่าน : 1,725

Gorra Live #38 เอาภาพในกระกาษมาวาดลงคอม โปรแกรม Illustrator cc

Gorra Live # 18 วิธีตั้งค่า และ การใช้เมาส์ปากกา แบบเบื้องต้น

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2561, 21:11 อ่าน : 1,796

วิธีตั้งค่า และ การใช้เมาส์ปากกา แบบเบื้องต้น ใครอยากเริ่มวาดรูปในคอม เชิญจ้า